Privacyverklaring

Persister, gevestigd aan Industrieweg 35 7949 AJ Rogat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.persister.nl
Industrieweg 35
7949 AJ
Rogat
0640030819

A. Kreuze is de Functionaris Gegevensbescherming van Persister zij is te bereiken via info@persister.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persister verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persister verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid;
 • strafrechtelijk verleden;
 • burgerservicenummer (BSN).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persister verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Persister neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Persister) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persister bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gegevenswerknemer: Voor sommige gegevens uit personeelsdossiers geldt dat er een fiscale bewaarplicht is. Werkgevers worden dan door de Belastingdienst verplicht om deze gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Het gaat dan bijvoorbeeld over loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen. Deze moeten door werkgevers tot vijf jaar worden bewaard na uitdiensttreding van de werknemer. Voor andere gegevens is de vuistregel een bewaartermijn van twee jaar na uitdiensttreding van de werknemer. Gegevens potentiële werknemer bewaren: Wederom worden er geen concrete termijnen gegeven voor het bewaren van sollicitatiegegevens. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het gebruikelijk dat een organisatie sollicitatiegegevens uiterlijk vier weken na het einde van een sollicitatieprocedure verwijdert. Het kan voorkomen dat de potentiële werkgever de potentiële werknemer vraagt om toestemming te geven om de gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor het geval dat er mogelijk later een passende functie voor de potentiële werknemer komt. Voor het bewaren van sollicitatiegegevens geldt als vuistregel een termijn van één jaar (na beëindiging van de sollicitatieprocedure). Het bewaren van persoonsgegevens van klanten, moeten deze extra lang worden bewaard? Voor klanten geldt ook het uitgangspunt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Deze hoeven dus niet langer te worden bewaard voor mogelijke toekomstige verzoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persister verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies accepteren
Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe uw cookies kunt uitschakelen.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Functionele cookies:

CMS
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persister neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@persister.nl.