HandyPack en educatie

Een belangrijk middel om leerlingen voor te bereiden op een baan is natuurlijk stage, de praktijk is een goede leerschool. 

HandyPack is een erkend leerbedrijf welke zich graag inzet voor de ontwikkeling van leerlingen in de praktijk en biedt stageplaatsen waar de leerling wordt voorbereidt op de overstap van de school naar de arbeidsmarkt. Stage is ontwikkelen!

We hebben verschillende samenwerkingen met allerlei onderwijsinstellingen: 

Referenties:

Joke Timmerman en Aly Lagendijk, Mackayschool Meppel:
Stage- en uitstroomcoördinator
Prettige samenwerking, al sinds de eerste schreden van Persister in Meppel; Korte lijnen met de (werk)leiding en directie; Goede telefonische bereikbaarheid en bereikbaarheid per mail; Flexibele instelling; Gezellige sfeer;  Goede locatie; Aanbod verschillende werkzaamheden, met daarbij behorende verantwoordelijkheden; Uitstroom na school mogelijk naar beschermd werk, maar ook naar arbeid, al naar gelang de mogelijkheden van de deelnemer. Truus Smink, De Windroos Hoogeveen: 
Stagecoördinator 
Stage Windroos leerlingen op Persister/HandyPack
Voor de leerlingen van De Windroos, een school voor Speciaal Onderwijs uit Hoogeveen, is Persister/HandyPack een ideale plek om stage te lopen. Zo is er ter plekke voldoende begeleiding en de werkplekken zijn overzichtelijk en veilig; 

Bovendien zijn er op diverse niveaus werkzaamheden mogelijk waardoor er stage op maat geboden kan worden; De communicatie tussen school en bedrijf verloopt soepel wat de leerlingen alleen maar ten goede komt; In overleg is er veel mogelijk. Zo is er een flexibele afspraak over het aantal dagen dat er stage gelopen kan worden. Dit alles zorgt voor een goede sfeer op de werkplek en die is belangrijk om de stage van onze leerlingen tot een succes te kunnen maken.Bas Droog, Hoornbeeck College Kampen:
Jobcoach 

Wij zijn dit jaar als MBO school voor het eerst met Persister/HandyPack in aanraking gekomen omdat er 2 studenten een stage zijn gaan lopen bij dit bedrijf. We hebben de kennismaking met dit bedrijf als zeer plezierig ervaren. Ook op de werkvloer is er sprake van een goede sfeer waarbij er oog is voor ieders kwaliteiten. De contacten verlopen ook steeds prettig. Een bedrijf waar wij als Hoornbeeck College onze studenten een goede stageplek kunnen bieden!